Samtalscoaching

MOVE YOUR MIND


Samtalscoaching

Din guide till personlig utveckling

Fysiska träffar i Bollnäs, Gävle/Valbo eller digitalt

Privatpersoner


Vem är jag? Vad vill jag egentligen? Vad är mitt nästa steg? Vad längtar jag efter? Varför når jag inte mina mål?


Ovanstående är typiska frågor som coaching kan ge dig svar på. Under coachingen utforskar och identifierar vi dina drömmar, mål, behov i både privatlivet och det proffesionella livet. Vi lägger fokus vid här, nu och framtid. Vi arbetar med tydliga mål, tidsbestämda handlingsplaner och vi följer upp. 


Coachingen är ett effektivt sätt att utvecklas som människa och vår ambition är att frigöra hela din potential!


Exempel på teman för coaching kan vara: 

 • Självkänsla
 • Mening och balans
 • Ta reda på vad man vill
 • Sätta mål och göra handlingsplan
 • Livsstilsförändring
 • Förändrad arbetssituation
 • Byta inriktning
 • Överkomma hinder
 • Utveckla din kreativitet

Chefer eller ledare


Vill du utvecklas i din yrkes– och ledarroll?


Coaching av dig som ledare eller chef möjliggör din utveckling i förmågan att ”leda dig själv” genom ökad medvetenhet kring värderingar, behov och vilja. Syftet är att du ska bli friare i din roll som ledare med möjlighet att etablera ett ledarskap som vilar tryggt i dig själv. 


Vanliga teman kan vara:

 • Hur utvecklar jag min ledarstil utifrån min personlighet, styrka och egna värderingar?
 • Hur får jag balans mellan tydlighet och tyngd kontra lyhördhet?
 • Problem med kontrollbehov, prestationskrav och delegering
 • Önskemål att utveckla kommunikationsförmågan
 • Föreningen och balansen mellan arbetsliv och privatliv
 • Behov av att stärka självkänsla och/eller självförtroende
 • Stöd att gå vidare i personlig utveckling och vägval


Ett coachprogram innehåller åtta möten fördelade över tiden enligt dina önskemål. oppii erbjuder också enstaka coachingtimmar för dig som tycker att det passar bättre.


Ett typisk första möte

Vid ett första möte börjar vi med att lära känna varandra lite och skapa trygghet och tillit. Jag berättar om hur coaching fungerar och du kan ställa frågor kring det. vi samtalar om varför du är här och vad ditt behov är. Det kan handla om förändringar i privat- eller arbetsliv, stärkande av självkänsla, ta ansvar för din hälsa, medvetandegöra syfte och mål i livet, se det som tjänar och det som begränsar dig i livet eller hitta drivkrafter, ideal och värderingar som styr det dagliga livet. Det kan vara att få insikt om viljan och utveckla den till en stark, god kraft, skapa en realistisk och äkta självbild och få hjälp att hantera problem eller utmaningar/situationer i privatlivet eller arbetslivet.


Tillsammans klargör vi sedan i ett nästa möte nuläget och sätter ett mål för dina coachingsamtal. Upplägget kan vara allt från att träffas någon gång i månaden till att träffas en gång i vekcan under en tidsperiod. Av erfarenhet vet jag att vi bör träffas 5-10 gånger för att kunna uppnå ett resultat.

"Nyckeln till tillväxt är att erkänna din rädsla för det okända och kliva in ändå"

Jen Sincero

Är du nyfiken eller har några frågor?

Jag finns bara ett mejl eller ett telefonsamtal bort